Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Beytullah EREN

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

beren@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 56 42

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Karadagli, F; Theofanidis, F; Eren, B; - Consumers' evaluation of flushable products with respect to post-disposal effects in wastewater infrastructures - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Vol.278 - ISSN : 0959-6526 - DOI : 10.1016/j.jclepro.2020.123680 - JAN 1 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000592389800003
2 Yaqub, M; Eren, B; Eyupoglu, V; - Soft computing techniques in prediction Cr(VI) removal efficiency of polymer inclusion membranes - ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH - Vol.25 - pp.418 - ISSN : 1226-1025 - DOI : 10.4491/eer.2019.085 - JUN 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000526960400018
3 Eren, B; Keskin, CS; Ozdemir, A; - PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF DISPERSE BLUE 56 BY Cu-Ti-PILCs AND Fe-Ti-PILCs - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL - Vol.19 - pp.1261 - ISSN : 1582-9596 - AUG 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000574938200001
4 Eren, B; Yaqub, M; Eyupoglu, V; - A comparative study of artificial neural network models for the prediction of Cd removal efficiency of polymer inclusion membranes - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Vol.143 - pp.48 - ISSN : 1944-3994 - DOI : 10.5004/dwt.2019.23531 - English - Article - 2019 - WOS:000458921900007
5 Iseyen, M; Akpinar, A; Eren, B; Ok, G; - Heavy metal profiles of agricultural soils in Sakarya, Turkey - ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH - Vol.24 - pp.427 - ISSN : 1226-1025 - DOI : 10.4491/eer.2018.274 - English - Article - 2019 - WOS:000484809600009
6 Bizimana, H; Yaqub, M; Sonmez, O; Eren, B; Demir, F; - IRRIGATION OPTIMIZATION BY THE USE OF FUZZY LOGIC TECHNOLOGY - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - Vol.25 - pp.325 - ISSN : 1018-4619 - English - Article - 2016 - WOS:000371447700031
7 Eren, B; Karadagli, F; - Physical Disintegration of Toilet Papers in Wastewater Systems: Experimental Analysis and Mathematical Modeling - ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY - Vol.46 - pp.2870 - ISSN : 0013-936X - DOI : 10.1021/es203589v - Mar.06 - English - Article - 2012 - WOS:000301023700052
8 Eren, B; Ileri, R; Dogan, E; Caglar, N; Koyuncu, I; - Development of artificial neural network for prediction of salt recovery by nanofiltration from textile industry wastewaters - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Vol.50 - pp.317 - ISSN : 1944-3994 - DOI : 10.1080/19443994.2012.719743 - English - Article - 2012 - WOS:000312458600035
9 Turp, SM; Eren, B; Ates, A - PREDICTION OF ADSORPTION EFFICIENCY FOR THE REMOVAL OF NICKEL (II) IONS BY ZEOLITE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) APPROACH - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - Vol.20 - pp.3158 - ISSN : 1018-4619 - English - Article - 2011 - WOS:000299241800010
10 Eyupoglu, V; Eren, B; Dogan, E; - Prediction of Ionic Cr (VI) Extraction Efficiency in Flat Sheet Supported Liquid Membrane Using Artificial Neural Networks (ANNs) - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - Vol.4 - pp.463 - ISSN : 1735-6865 - SUM - English - Article - 2010 - WOS:000279971400011
11 Dogan, E; Ates, A; Yilmaz, EC; Eren, B; - Application of Artificial Neural Networks to Estimate Wastewater Treatment Plant Inlet Biochemical Oxygen Demand - ENVIRONMENTAL PROGRESS - Vol.27 - pp.439 - ISSN : 0278-4491 - DOI : 10.1002/ep.10295 - DEC - English - Article - 2008 - WOS:000261457900002
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arman, H.; Ileri, R.; Dogan, E.; Eren, B. - Investigation of lake sapanca water pollution, adapazari, Turkey - International Journal of Environmental Studies - Vol.66 - pp.547-561 - ISSN : 00207233 - DOI : 10.1080/00207230902842776 - Article - 2009 - SCOPUS_ID:72049089072
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 RABİA KÖKLÜ; BEYTULLAH EREN; BÜLENT ŞENGÖRÜR; - Evaluating water quality with fuzzy logic approach - Journal of Selçuk University Natural and Applied Science - Vol.2014-1 - pp.23-28 - ISSN : 2147-3781 - 2014
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 EREN,BEYTULLAH - Full-Size and Laboratory Experiences About Sequencing Batch Bioreactor for Textile Wastewater Treatment - 2008 - B-SAU-4402
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ersin YILMAZ, Deniz MERT, M. Fatih BAŞKIRAN, Barış ÇİÇEKBİLEK, Temel TEMİZ, Seda TÜNAY, Emrah DOĞAN, Rabia KÖKLÜ, Bülent ŞENGÖRÜR, Beytullah EREN, Lütfi SALTABAŞ, Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU, Adnan ÖNER - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NİN ASKIDA KATI MADDE TAŞINIMI ÜZERİNE ETKİLERİ – MAHMUDİYE DERESİ ÖRNEĞİ - 26-27 Eylül - 2013
2 Eren, B., Dede, C., Karadagli, F. - Role of Toilet Papers in Basement Backups and Pipe Blockages in Sewer Networks - 13-15 October - 2011 - SAU
3 EREN,BEYTULLAH - Sızıntı Suyundan Nikel (II) İyonları Giderim Veriminin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi - 2010 - B-SAU-1726
4 EREN,BEYTULLAH - Atıksulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması - 2009 - B-SAU-1730
5 Turp, S.M., Eren,B., Özer, Ç., Ateş, A. - Atık sulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması - 21-22 Mayıs 2009 - 2009
6 EREN,BEYTULLAH - Atık Tuvalet Kağıtlarının Parçalanmalarının Matamatiksel Modelleme Yoluyla İncelenmesi - 2008 - B-SAU-1728
7 Eren, B., Karadagli, F., Ileri, R. - Physical Disintegration of Toilet Papers - Mathematical Modeling - 14-17 May - 2008 - SAU
8 Eren, B., Doğan, E., İleri, R., Koyuncu, İ. - Nanofiltrasyon Membranlarda İyonik Türlerin Giderim Oranının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi - 14-17 Mayıs - 2008 - B-SAU-1367
9 EREN,BEYTULLAH - Boyalı Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Arıtımında Kullanılan Nanofiltrasyon Membran Proses Veriminin Yapay Sinir Ağları (YSA) İle Analizi - 2007 - B-SAU-1727
10 EREN,BEYTULLAH - Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Karakterizasyonunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - 2007 - B-SAU-1729
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Seda Tünay, Arş. Gör.Temel Temiz , Prof. Dr. Bülent Şengörür,Doç. Dr. Emrah Doğan ,Yrd. Doç. Dr. Rabia Köklü, Yrd. Doç.Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, Yrd. Doç. Dr. Beytullah Eren,Yrd. Doç. Dr. Osman Sönmez, - Sapanca Gölü’nde Trofik Seviyenin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi - 2014
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Lütfi SALTABAޞ,Bülent ޞENGöRÜR, Mahnaz GÜMRÜKÇÜOОLU, Emrah DOОAN, Rabia KöKLÜ, Osman SöNMEZ, Temel TEMİZ,Beytullah EREN - Sapanca Gölü havzaında su kalitresi ve sediment taşınımının belirlenmesi - Vol.65000 - DOI : Devam ediyor - 1 - 2012 - SAU-BAP -2012-01-04-016
2 Fatih KARADAОLI,Beytullah EREN - Atık tuvalet kağıtlarının kanalizasyon sistemlerindeki taşınım, tıkanıklık ve parçalanmalarının deneysel ve matematiksel modelleme yoluyla araştırılması - Vol.10000 - DOI : Tamamlandı - 9 - 2007 - SAU-BAP -2007-01-12-002
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 TÜBİTAK 2210-Yurtiçi Doktora Bursu - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Eylül 2004- Ağustos 2006 - 0 - SAU
2 TÜBİTAK 2211-Yurtiçi Doktora Bursu - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Eylül 2006- Ağustos 2011 - 0 - SAU
3 Hayatboyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrenci Hareketliliği - Ulusal Ajans-Sakarya Üniversitesi - Eylül 2009- Haziran 2010 - 0 - SAU
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Mühendislik Fakültesi Birinciliği Plaketi ve Onur Belgesi - Sakarya Üniversitesi - Haziran - 2004 - SAU
2 Çevre Mühendisliği Bölüm Birinciliği Plaketi ve Onur Belgesi - Sakarya Üniversitesi - Haziran - 2004 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
4 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
5 ÇEVRE MODELLEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
6 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 HİDROLİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 ÇEVRE MODELLEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
10 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
11 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
12 HİDROLİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
13 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
15 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 İBRAHİM YÜKSEL; - "Teknik İnceleme ve Tespit Raporu",Talep Eden : Bayraktarlar Taş. Hiz. Oto İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ,Raporu Düzenleyen Kurum : Sakarya Üniversitesi - 2014