Loading

Doç.Dr.

Beytullah EREN

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

beren@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 56 42

7-BİLDİRİLER :
1 CESUR İDRİS, EREN BEYTULLAH - Investigation of the Effects of 0W20 and 10W40 Lubricating Oils on Cylinder Liner Wear - Vol.1 - pp.88 - İngilizce - 2023
2 BİRİKTİR UYANIK CANSU, EREN BEYTULLAH, SOLAK MURAT - Research of Minimization of Energy Consumption by Life Cycle Analysis of Washing Units Used in Metal Industry - pp.599 - Türkçe - 2022
3 Mohammad Aldardasawi Anoud Fawwaz, EREN BEYTULLAH - Floods and Their Impact on the Environment - Vol.4 - pp.42 - DOI : 10.33793/acperpro.04.02.24 - İngilizce - 2021
4 EREN BEYTULLAH, Aksangür İpek - Çevresel Veri Problemleri için Veri Madenciliği ile Veri Ön İşleme - Vol.2 - pp.1349 - DOI : 10.33793/acperpro.02.03.150 - Türkçe - 2019
5 EREN BEYTULLAH, KÖSAL MUAMMER - Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi - Vol.2 - pp.1357 - DOI : 10.33793/acperpro.02.03.151 - Türkçe - 2019
6 KESKİN CAN SERKAN,EREN BEYTULLAH,ÖZDEMİR ABDİL - Photocatalytic Degradation of Caffeine by Fe-Ti-PILCs - pp.153 - İngilizce - 2019
7 ÇELEBİ AHMET, EREN BEYTULLAH, PEHLİVAN KADİR, SALATACI İREM, TERZİ AHMET, KARABEY ALİ, AYAN HÜMEYRA - Risk of Groundwater Budget and Quality in Terms of Land Use and Climate - pp.849 - İngilizce - 2018
8 ÇELEBİ AHMET,EREN BEYTULLAH - Chemical and Biological Human Health Risk Assessment of Water Pollution Afterward of Earthquake - pp.975 - İngilizce - 2018
9 EREN BEYTULLAH, ÇELEBİ AHMET - Sakarya Nehri Su Kalitesinin İstatistiksel Veri Değerleme Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi - Vol.1 - pp.1347 - ISSN : 2667-5862 - DOI : 10.33793/acperpro.01.01.207 - Türkçe - 2018
10 EREN BEYTULLAH,AYGÜN AHMET,LİKOS SİNAN,DAMAR ALİ İZZET - Yağmur Suyu Hasadı Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüs Örneği - pp.487 - ISSN : 2148-7464 - İngilizce - 2016
11 EREN BEYTULLAH,AYGÜN AHMET,CHABANOV DİLARA,AKMAN NESLİHAN - Mühendislik Öğrencileri Ekolojik Ayak İzinin Belirlenmesi - pp.694 - İngilizce - 2016
12 EREN BEYTULLAH,MUHAMMAD YAQUP - Environmental Consciousness Survey of University Students - pp.375 - ISSN : 2148-7464 - İngilizce - 2015
13 SEDA TÜNAY,TEMEL TEMİZ,SÖNMEZ OSMAN,EREN BEYTULLAH,GÜMRÜKÇÜOĞLU MAHNAZ,KÖKLÜ RABİA,DOĞAN EMRAH,ŞENGÖRÜR BÜLENT - Evaluating Water Quality Classes And Trophic Level For Lake Sapanca Basin - pp.496 - İngilizce - 2015
14 EYÜPOĞLU VOLKAN, POLAT EMRAH, KUNDURACIOĞLU AHMET, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER, KOÇ MUHARREM EKREM, KUMBASAR RECEP ALİ, SÜRÜCÜ AHMET, EREN BEYTULLAH - İyodürlü ortamdan kadmiyumun ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan anorganik komplekslerin sitokiyometrilerinin belirlenmesi - pp.343 - Türkçe - 2015
15 EYÜPOĞLU VOLKAN, POLAT EMRAH, KUNDURACIOĞLU AHMET, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER, KOÇ MUHARREM EKREM, KUMBASAR RECEP ALİ, SÜRÜCÜ AHMET, EREN BEYTULLAH - Kobalt ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan kompleksin sitokiyometrilerinin belirlenmesi - pp.361 - Türkçe - 2015
16 YAQUB MUHAMMAD, EREN BEYTULLAH, ÇELEBİ AHMET - The Application of Artificial Neural Networks in Environmental Engineering - pp.558 - ISSN : 2146-7382 - İngilizce - 2014
17 KÖKLÜ RABİA, EREN BEYTULLAH, ŞENGÖRÜR BÜLENT - Evaluating water quality with fuzzy logic approach - pp.23 - ISSN : 2147-3781 - İngilizce - 2014
18 KARADAĞLI FATİH, EREN BEYTULLAH - Çevre Biyoteknolojisinde Yeni Teknolojiler - pp.696 - ISSN : 2148-7464 - Türkçe - 2013
19 EREN BEYTULLAH - Tekstil Atıksularından Membran Prosesler ile Boya Gideriminde Akı Azalmasının Esnek Hesaplama Yöntemi İle İncelenmesi - pp.865 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2013
20 YILMAZ ERSİN, MERT DENİZ, BAŞKIRAN M. FATİH, ÇİÇEKBİLEK BARIŞ, TEMİZ TEMEL, TÜNAY SEDA, DOĞAN EMRAH, KÖKLÜ RABİA, ŞENGÖRÜR BÜLENT, EREN BEYTULLAH, SALTABAŞ LÜTFİ, GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT MAHNAZ, ÖNER ADNAN - İklim Değişikliği’nin Askıda Katı Madde Taşınımı Üzerine Etkileri – Mahmudiye Deresi Örneği - pp.522 - Türkçe - 2013
21 EREN BEYTULLAH - Modeling of Flux Decline at Nanofiltration Membrane by Artificial Neural Networks - pp.287 - İngilizce - 2012
22 EREN BEYTULLAH,EYÜPOĞLU VOLKAN - Yapay Sinir Ağları ile Ni(II) İyonu GeriKazanım Veriminin Modellenmesi - pp.186 - Türkçe - 2011
23 EYÜPOĞLU VOLKAN, EREN BEYTULLAH - Sulu Çözeltilerden Cd(II) İyonu Ekstraksiyonuna Yapay Sinir Ağları (YSA)Uygulaması - pp.191 - Türkçe - 2011
24 KARADAĞLI FATİH, EREN BEYTULLAH, İŞLEYEN MEHMET, SEVİM ELİBOL PINAR - Aromatik Hidrokarbonların Mikrobiyal Parçalanmalarının Enerji Kazanımı ve Mikrobiyal Kinetik Açılardan İncelenmesi - pp.39 - Türkçe - 2011
25 EREN BEYTULLAH, DEDE CEMİLE, KARADAĞLI FATİH - Kanalizasyon Sistemleri Tıkanma Problemlerinin Tuvalet Kağıtları Açısından İncelenmesi - pp.457 - Türkçe - 2011
26 EREN BEYTULLAH, TURP SİNAN MEHMET - Sızıntı Suyundan Nikel (II) İyonları Giderim Veriminin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi - pp.1328 - Türkçe - 2010
27 TURP SİNAN MEHMET, EREN BEYTULLAH, ÖZER ÇİĞDEM, ATEŞ ASUDE - Atıksulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması - pp.160 - Türkçe - 2009
28 EYÜPOĞLU VOLKAN, EREN BEYTULLAH, DOĞAN EMRAH, TUTKUN OSMAN, İLERİ RECEP - Application of Neural Networks in Flat Sheet Supported Liquid Membrane - pp.96 - İngilizce - 2008
29 İLERİ RECEP, DAMAR ARİFOĞLU YASEMİN, EREN BEYTULLAH, DERE TURGAY - Full-Size and Laboratory Experiences About Sequencing Batch Bioreactor for Textile Wastewater Treatment - pp.456 - İngilizce - 2008
30 YILMAZ ECE CEREN, DOĞAN EMRAH, ATEŞ ASUDE, EREN BEYTULLAH - Bir Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Modellenmesi İçin Yapay Sinir Ağlarının Uygulanması - pp.686 - Türkçe - 2008
31 EREN BEYTULLAH, KARADAĞLI FATİH, İLERİ RECEP - Atık Tuvalet Kağıtlarının Parçalanmalarının Matematiksel Modelleme Yoluyla İncelenmesi - pp.438 - Türkçe - 2008
32 EREN BEYTULLAH, DOĞAN EMRAH, İLERİ RECEP, KOYUNCU İSMAİL - Nanofiltrasyon Membranlarda İyonik Türlerin Giderim Oranının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi - pp.336 - Türkçe - 2008
33 EREN BEYTULLAH, ERDEN BÜŞRA, ATEŞ ASUDE, İLERİ RECEP, Keleş Rüstem - Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Karakterizasyonunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - pp.51 - Türkçe - 2007
34 EREN BEYTULLAH, İLERİ RECEP, ÇAĞLAR NACİ, KOYUNCU İSMAİL - Boyalı Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Arıtımında Kullanılan Nanofiltrasyon Membran Proses Veriminin Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Analizi - pp.1 - Türkçe - 2007
9-EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK :
1 DOĞAN EMRAH, ZENGİN AHMET, EREN BEYTULLAH, BAYILMIŞ CÜNEYT, KÜÇÜK KEREM, NEBİOĞLU MEHMET, ZEREN SERKAN, GÜR ŞEVKET, ÇAY YUSUF - Sakarya University Journal of Science (Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) - Dergipark - ISSN : 2147-835X - Türkçe - 2017
1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Eren, Beytullah; Aksangur, Ipek; Erden, Caner; - Predicting next hour fine particulate matter (PM2.5) in the Istanbul Metropolitan City using deep learning algorithms with time windowing strategy - URBAN CLIMATE - Vol.48 - ISSN : 2212-0955 - DOI : 10.1016/j.uclim.2023.101418 - English - Article - 2023 - WOS:001017476000001
2 Eyupoglu, Volkan; Unal, Asuman; Polat, Emrah; Eren, Beytullah; Kumbasar, Recep Ali; - An efficient cobalt separation using PVDF-co-HFP based ultrafiltration polymer inclusion membrane by room temperature ionic liquids - SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - Vol.303 - ISSN : 1383-5866 - DOI : 10.1016/j.seppur.2022.122201 - English - Article - 2022 - WOS:000871110200002
3 Aksangur, Ipek; Eren, Beytullah; Erden, Caner; - Evaluation of data preprocessing and feature selection process for prediction of hourly PM10 concentration using long short-term memory models - ENVIRONMENTAL POLLUTION - Vol.311 - ISSN : 0269-7491 - DOI : 10.1016/j.envpol.2022.119973 - English - Article - 2022 - WOS:000861288900001
4 Dinc, B; Celebi, A; Avaz, G; Canl, O; Guzel, B; Eren, B; Yetis, U; - Spatial distribution and source identification of persistent organic pollutants in the sediments of the Yesilirmak River and coastal area in the Black Sea - MARINE POLLUTION BULLETIN - Vol.172 - ISSN : 0025-326X - DOI : 10.1016/j.marpolbul.2021.112884 - English - Article - 2021 - WOS:000701712600013
5 Karadagli, F; Theofanidis, F; Eren, B; - Consumers' evaluation of flushable products with respect to post-disposal effects in wastewater infrastructures - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Vol.278 - ISSN : 0959-6526 - DOI : 10.1016/j.jclepro.2020.123680 - JAN 1 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000592389800003
6 Eren, B; Karadagli, F; - Physical Disintegration of Toilet Papers in Wastewater Systems: Experimental Analysis and Mathematical Modeling - ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY - Vol.46 - pp.2870 - ISSN : 0013-936X - DOI : 10.1021/es203589v - English - Article - 2012 - WOS:000301023700052
7 Dogan, E; Ates, A; Yilmaz, EC; Eren, B; - Application of Artificial Neural Networks to Estimate Wastewater Treatment Plant Inlet Biochemical Oxygen Demand - ENVIRONMENTAL PROGRESS - Vol.27 - pp.439 - ISSN : 0278-4491 - DOI : 10.1002/ep.10295 - English - Article - 2008 - WOS:000261457900002
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Cesur, I; Eren, B; - Exploring the effect of coatings and ethanol-blended fuels on emission reduction: Experimental study and neural network approach - ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH - Vol.15 - ISSN : 1309-1042 - DOI : 10.1016/j.apr.2024.102047 - APR - English - Article - 2024 - WOS:001175130800001
2 Eren, B; Nigdelioglu, M; Karadagli, F; - Evaluation of fiber compositions, strength indicators, and disintegration patterns of flushable sanitary products in relevance to what is flushable - URBAN WATER JOURNAL - ISSN : 1573-062X - DOI : 10.1080/1573062X.2022.2062394 - English - Article - 2022 - WOS:000782307300001
3 Yaqub, M; Eren, B; Eyupoglu, V; - Prediction of heavy metals removal by polymer inclusion membranes using machine learning techniques - WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL - ISSN : 1747-6585 - DOI : 10.1111/wej.12699 - English - Article - 2021 - WOS:000626541700001
4 Yaqub, M; Eren, B; Eyupoglu, V; - Soft computing techniques in prediction Cr(VI) removal efficiency of polymer inclusion membranes - ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH - Vol.25 - pp.418 - ISSN : 1226-1025 - DOI : 10.4491/eer.2019.085 - English - Article - 2020 - WOS:000526960400018
5 Iseyen, M; Akpinar, A; Eren, B; Ok, G; - Heavy metal profiles of agricultural soils in Sakarya, Turkey - ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH - Vol.24 - pp.427 - ISSN : 1226-1025 - DOI : 10.4491/eer.2018.274 - English - Article - 2019 - WOS:000484809600009
1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Eren, B; Yaqub, M; - Analysis of short-term changes in air quality for two industrial zones by innovative polygon trend analysis - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - ISSN : 1735-1472 - DOI : 10.1007/s13762-023-05286-w - JAN 3 - English - Article - 2024 - WOS:001135573200001
2 Keskin, Can Serkan; Eren, Beytullah; oezdemir, Abdil; - Photocatalytic degradation of caffeine using metal ion-modified pillared interlayered clays and H2O2 under UV radiation - CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS - Vol.11 - pp.2035 - ISSN : 0098-6445 - DOI : 10.1080/00986445.2023.2177539 - English - Article - 2023 - WOS:000930542200001
3 Eyupoglu, V; Eren, B; Dogan, E; - Prediction of Ionic Cr (VI) Extraction Efficiency in Flat Sheet Supported Liquid Membrane Using Artificial Neural Networks (ANNs) - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - Vol.4 - pp.463 - ISSN : 1735-6865 - English - Article - 2010 - WOS:000279971400011
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Eyupoglu, Volkan; Polat, Emrah; Eren, Beytullah; Kumbasar, Recep Ali; - Two-dimensional assessment of cobalt transport and separation through ionic polymer inclusion membrane: experimental optimization and artificial neural network modeling - JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Vol.44 - pp.763 - ISSN : 0193-2691 - DOI : 10.1080/01932691.2021.1974870 - English - Article - 2023 - WOS:000704562200001
2 Dinc, B; Avaz, G; Canli, O; Guzel, B; Eren, B; Yetis, U; - Evaluation of Organochlorine Pesticides (OCPs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Concentrations in the River and Marine Sediments of Samsun Coastline - JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY - Vol.43 - pp.131 - ISSN : 1063-455X - DOI : 10.3103/S1063455X21020041 - English - Article - 2021 - WOS:000659193100006
3 Eren, B; Keskin, CS; Ozdemir, A; - PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF DISPERSE BLUE 56 BY Cu-Ti-PILCs AND Fe-Ti-PILCs - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL - Vol.19 - pp.1261 - ISSN : 1582-9596 - English - Article - 2020 - WOS:000574938200001
4 Eren, B; Yaqub, M; Eyupoglu, V; - A comparative study of artificial neural network models for the prediction of Cd removal efficiency of polymer inclusion membranes - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Vol.143 - pp.48 - ISSN : 1944-3994 - DOI : 10.5004/dwt.2019.23531 - English - Article - 2019 - WOS:000458921900007
5 Bizimana, H; Yaqub, M; Sonmez, O; Eren, B; Demir, F; - IRRIGATION OPTIMIZATION BY THE USE OF FUZZY LOGIC TECHNOLOGY - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - Vol.25 - pp.325 - ISSN : 1018-4619 - English - Article - 2016 - WOS:000371447700031
6 Eren, B; Ileri, R; Dogan, E; Caglar, N; Koyuncu, I; - Development of artificial neural network for prediction of salt recovery by nanofiltration from textile industry wastewaters - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Vol.50 - pp.317 - ISSN : 1944-3994 - DOI : 10.1080/19443994.2012.719743 - English - Article - 2012 - WOS:000312458600035
7 Turp, SM; Eren, B; Ates, A - PREDICTION OF ADSORPTION EFFICIENCY FOR THE REMOVAL OF NICKEL (II) IONS BY ZEOLITE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) APPROACH - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - Vol.20 - pp.3158 - ISSN : 1018-4619 - English - Article - 2011 - WOS:000299241800010
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Kahraman, Huseyin; Cesur, Idris; Eren, Beytullah; Coban, Aslan; - An artificial neural network and Taguchi approach to the optimization of wear and friction for biodiesel fuel - JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI - ISSN : 1302-0900 - DOI : 10.2339/politeknik.1216411 - English - Article - 2023 - WOS:000926674500001
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Beytullah EREN İdris CESUR - Predicting Effective Efficiency of the Engine for Environmental Sustainability: A Neural Network Approach - Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences - Vol.6 - pp.105 - DOI : https://doi.org/10.35377/saucis...1311014 - 2023
2 Eren, D., Cesur, I. - Predicting Effective Efficiency of the Engine for Environmental Sustainability: A Neural Network Approach - Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences (Online) - pp.105 - DOI : 10.35377/saucis...1311014 - eng - paper - 2023 - TRDizin
3 Özdemi̇r, A., Eren, B., Oyar, B. - Removal of Reactive Black 5 from Polluted Solutions by Electrocoagulation: Modelling Experimental Data Using Artificial Neural Networks - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - pp.712 - DOI : 10.16984/saufenbilder.698146 - eng - paper - 2020 - TRDizin
4 Arman, H.; Ileri, R.; Dogan, E.; Eren, B. - Investigation of lake sapanca water pollution, adapazari, Turkey - International Journal of Environmental Studies - Vol.66 - pp.547-561 - ISSN : 00207233 - DOI : 10.1080/00207230902842776 - Article - 2009 - SCOPUS_ID:72049089072
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 RABİA KÖKLÜ; BEYTULLAH EREN; BÜLENT ŞENGÖRÜR; - Evaluating water quality with fuzzy logic approach - Journal of Selçuk University Natural and Applied Science - Vol.2014-1 - pp.23-28 - ISSN : 2147-3781 - 2014
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ZENGİN AHMET, CESUR İDRİS, EREN BEYTULLAH - Comparison of Wireless Ad Hoc Routing Protocols - 2023
2 EREN BEYTULLAH - Comparing Individual Carbon Footprint Calculators and Strategies for a Sustainable Future - 2023
3 EREN BEYTULLAH - Understanding Deposit Refund Systems (DRS) and Reducing Waste for Sustainability - 2023
4 CESUR İDRİS, EREN BEYTULLAH - The Impact of Boron-Enriched Engine Oil on Motor Performance and Environmental Assessment - 2023
5 ZENGİN AHMET, EREN BEYTULLAH, CESUR İDRİS - Reducing Emissions and Promoting Environmental Sustainability in Spark-Ignition Engines with Isopropyl Alcohol Blends - 2023
6 EREN,BEYTULLAH - Full-Size and Laboratory Experiences About Sequencing Batch Bioreactor for Textile Wastewater Treatment - 2008 - B-SAU-4402
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ersin YILMAZ, Deniz MERT, M. Fatih BAŞKIRAN, Barış ÇİÇEKBİLEK, Temel TEMİZ, Seda TÜNAY, Emrah DOĞAN, Rabia KÖKLÜ, Bülent ŞENGÖRÜR, Beytullah EREN, Lütfi SALTABAŞ, Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU, Adnan ÖNER - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NİN ASKIDA KATI MADDE TAŞINIMI ÜZERİNE ETKİLERİ – MAHMUDİYE DERESİ ÖRNEĞİ - 26-27 Eylül - 2013
2 Eren, B., Dede, C., Karadagli, F. - Role of Toilet Papers in Basement Backups and Pipe Blockages in Sewer Networks - 13-15 October - 2011 - SAU
3 EREN,BEYTULLAH - Sızıntı Suyundan Nikel (II) İyonları Giderim Veriminin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi - 2010 - B-SAU-1726
4 EREN,BEYTULLAH - Atıksulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması - 2009 - B-SAU-1730
5 Turp, S.M., Eren,B., Özer, Ç., Ateş, A. - Atık sulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması - 21-22 Mayıs 2009 - 2009
6 Eren, B., Karadagli, F., Ileri, R. - Physical Disintegration of Toilet Papers - Mathematical Modeling - 14-17 May - 2008 - SAU
7 EREN,BEYTULLAH - Atık Tuvalet Kağıtlarının Parçalanmalarının Matamatiksel Modelleme Yoluyla İncelenmesi - 2008 - B-SAU-1728
8 Eren, B., Doğan, E., İleri, R., Koyuncu, İ. - Nanofiltrasyon Membranlarda İyonik Türlerin Giderim Oranının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi - 14-17 Mayıs - 2008 - B-SAU-1367
9 EREN,BEYTULLAH - Boyalı Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Arıtımında Kullanılan Nanofiltrasyon Membran Proses Veriminin Yapay Sinir Ağları (YSA) İle Analizi - 2007 - B-SAU-1727
10 EREN,BEYTULLAH - Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Karakterizasyonunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - 2007 - B-SAU-1729
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Seda Tünay, Arş. Gör.Temel Temiz , Prof. Dr. Bülent Şengörür,Doç. Dr. Emrah Doğan ,Yrd. Doç. Dr. Rabia Köklü, Yrd. Doç.Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, Yrd. Doç. Dr. Beytullah Eren,Yrd. Doç. Dr. Osman Sönmez, - Sapanca Gölü’nde Trofik Seviyenin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi - 2014
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 EREN BEYTULLAH, CESUR İDRİS - Innovative Research in Engineering - Duvar Publishing - pp.121 - 2023
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Lütfi SALTABAޞ,Bülent ޞENGöRÜR, Mahnaz GÜMRÜKÇÜOОLU, Emrah DOОAN, Rabia KöKLÜ, Osman SöNMEZ, Temel TEMİZ,Beytullah EREN - Sapanca Gölü havzaında su kalitresi ve sediment taşınımının belirlenmesi - Vol.65000 - DOI : Devam Ediyor - 1 - 2012 - SAU-BAP -2012-01-04-016
2 Fatih KARADAОLI,Beytullah EREN - Atık tuvalet kağıtlarının kanalizasyon sistemlerindeki taşınım, tıkanıklık ve parçalanmalarının deneysel ve matematiksel modelleme yoluyla araştırılması - Vol.10000 - DOI : Tamamlandı - 9 - 2007 - SAU-BAP -2007-01-12-002
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM/SANAT/TASARIM ÖDÜLÜ :
1 Hayatboyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrenci Hareketliliği - Ulusal Ajans-Sakarya Üniversitesi - 2009
2 TÜBİTAK 2211-Yurtiçi Doktora Bursu - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - 2007
3 TÜBİTAK 2210-Yurtiçi Doktora Bursu - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - 2005
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Mühendislik Fakültesi Birinciliği Plaketi ve Onur Belgesi - Sakarya Üniversitesi - Haziran - 2004 - SAU
2 Çevre Mühendisliği Bölüm Birinciliği Plaketi ve Onur Belgesi - Sakarya Üniversitesi - Haziran - 2004 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
4 ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
5 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
6 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
7 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
8 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
9 ÇEVRE MODELLEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
10 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 HİDROLİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
13 ÇEVRE MODELLEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
15 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
16 HİDROLİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 İBRAHİM YÜKSEL; - "Teknik İnceleme ve Tespit Raporu",Talep Eden : Bayraktarlar Taş. Hiz. Oto İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ,Raporu Düzenleyen Kurum : Sakarya Üniversitesi - 2014
17.1-DEKAN/MÜDÜRLÜK :
1 Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2014-2017) - 2014
MAKALELER
Predicting Effective Efficiency of the Engine for Environmental Sustainability: A Neural Network Approach
Biyodizel Yakıt Kullanan İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma-Sürtünme Optimizasyonu ve Tahmini için Taguchi ve Yapay Sinir Ağı Uygulaması
Photocatalytic degradation of caffeine using metal ion-modified pillared interlayered clays and H2O2 under UV radiation
Predicting next hour fine particulate matter (PM2.5) in the Istanbul Metropolitan City using deep learning algorithms with time windowing strategy
Two-dimensional assessment of cobalt transport and separation through ionic polymer inclusion membrane: experimental optimization and artificial neural network modeling
LSTM Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Hava Kalitesi Verilerinin Tahmini: Sakarya Örneği
Evaluation of fiber compositions, strength indicators, and disintegration patterns of flushable sanitary products in relevance to what is flushable
An efficient cobalt separation using PVDF-co-HFP based ultrafiltration polymer inclusion membrane by room temperature ionic liquids
Evaluation of data preprocessing and feature selection process for prediction of hourly PM10 concentration using long short-term memory models
Consumers’ evaluation of flushable products with respect to post-disposal effects in wastewater infrastructures
Floods and Their Impact on the Environment
Evaluation of Organochlorine Pesticides (OCPs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Concentrations in the River and Marine Sediments of Samsun Coastline
Spatial distribution and source identification of persistent organic pollutants in the sediments of the Yeşilırmak River and coastal area in the Black Sea
Prediction of heavy metals removal by polymer inclusion membranes using machine learning techniques
Two-dimensional assessment of cobalt transport and separation through ionic polymer inclusion membrane: experimental optimization and artificial neural network modeling
Chemical and Biological Human Health Risk Assessment of Water Pollution Afterward of Earthquake
Removal of Reactive Black 5 from Polluted Solutions by Electrocoagulation: Modelling Experimental Data Using Artificial Neural Networks
Photocatalytic degradation of disperse blue 56 by cu-ti-pilcs and fe-ti-pilcs
Soft computing techniques in prediction Cr(VI) removal efficiency of polymer inclusion membranes
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF DISPERSE BLUE 56 BY Cu-Ti-PILCs AND Fe-Ti-PILCs
Soft computing techniques in prediction Cr(VI) removal efficiency of polymer inclusion membranes
Çevresel Veri Problemleri için Veri Madenciliği ile Veri Ön İşleme
Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Samsun İli Kıyı Şeridi Nehir ve Deniz Sedimentlerinde Öncelikli Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Bileşikleri
Heavy metal profiles of agricultural soils in Sakarya, Turkey
A comparative study of artificial neural network models for the prediction of Cd removal efficiency of polymer inclusion membranes
Elektrokoagülayon Yöntemiyle Reaktif Yellow 160 Boyar Maddesinin Giderimi
Kirlenmiş Topraklardaki p,p’-DDE’nin Kabak Bitki Özsuyu ile İlişkili Biriktirme Mekanizması
Assessment of Neural Network training algorithms for the prediction of Polymeric Inclusion Membranes Efficiency-Polimer içerikli membran verimi tahmininde yapay sinir ağları öğrenme algoritmalarının değerlendirilmesi
IRRIGATION OPTIMIZATION BY THE USE OF FUZZY LOGICTECHNOLOGY
Mühendislik Öğrencileri Ekolojik Ayak İzinin BelirlenmesiEcological Footprint Score in Engineering Students
Yağmursuyu Hasadı: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Flood Causes Consequences and Protection Measures in Pakistan
Physical Disintegration of Toilet Papers in Wastewater Systems Experimental Analysis and Mathematical Modeling
Development of artificial neural network for prediction of salt recovery by nanofiltration from textile industry wastewaters
PREDICTION OF ADSORPTION EFFICIENCY FOR THE REMOVAL OF NICKEL II IONSBY ZEOLITE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ANN APPROACH
Prediction of Ionic Cr VI extraction efficiency in flat sheet supported liquid membrane using artificial neural networks ANNs
Investigation of Lake Sapanca water pollution Adapazari Turkey
Application of artificial neural networks to estimate wastewater treatment plant inlet biochemical oxygen demand
BİLDİRİLER
Comparing Individual Carbon Footprint Calculators and Strategies for a Sustainable Future
Understanding Deposit Refund Systems (DRS) and Reducing Waste for Sustainability
The Impact of Boron-Enriched Engine Oil on Motor Performance and Environmental Assessment
Investigation of the Effects of 0W20 and 10W40 Lubricating Oils on Cylinder Liner Wear
Reducing Emissions and Promoting Environmental Sustainability in Spark-Ignition Engines with Isopropyl Alcohol Blends
Comparison of Wireless Ad Hoc Routing Protocols
Research of Minimization of Energy Consumption by Life Cycle Analysis of Washing Units Used in Metal Industry
Floods and Their Impact on the Environment
Çevresel Veri Problemleri için Veri Madenciliği ile Veri Ön İşleme
Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION of CAFFEINE by Fe-Ti-PILCs
Sakarya Nehri Su Kalitesinin İstatistiksel Veri Değerleme Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Risk of Groundwater Budget and Quality in Terms of Land Use and Climate
Chemical and Biological Human Health Risk Assessment of Water Pollution Afterward of Earthquake
Mühendislik Öğrencileri Ekolojik Ayak İzinin Belirlenmesi
Yağmur Suyu Hasadı Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüs Örneği
Kobalt ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan kompleksin sitokiyometrilerinin belirlenmesi
İyodürlü ortamdan kadmiyumun ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan anorganik komplekslerin sitokiyometrilerinin belirlenmesi
Environmental Consciousness Survey of University Students
Evaluating Water Quality Classes And Trophic Level For Lake Sapanca Basin
Evaluating water quality with fuzzy logic approach
The Application of Artificial Neural Networks in Environmental Engineering
Çevre Biyoteknolojisinde Yeni Teknolojiler
Tekstil Atıksularından Membran Prosesler ile Boya Gideriminde Akı Azalmasının Esnek Hesaplama Yöntemi İle İncelenmesi
İklim Değişikliği’nin Askıda Katı Madde Taşınımı Üzerine Etkileri – Mahmudiye Deresi Örneği
Modeling of Flux Decline at Nanofiltration Membrane by Artificial Neural Networks
Sulu Çözeltilerden Cd(II) İyonu Ekstraksiyonuna Yapay Sinir Ağları (YSA)Uygulaması
Yapay Sinir Ağları ile Ni(II) İyonu GeriKazanım Veriminin Modellenmesi
Kanalizasyon Sistemleri Tıkanma Problemlerinin Tuvalet Kağıtları Açısından İncelenmesi
Aromatik Hidrokarbonların Mikrobiyal Parçalanmalarının Enerji Kazanımı ve Mikrobiyal Kinetik Açılardan İncelenmesi
Sızıntı Suyundan Nikel (II) İyonları Giderim Veriminin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi
Atıksulardaki Nikel Ağır Metalinin Perlit ile Adsorpsiyonunun Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Karşılaştırılması
Nanofiltrasyon Membranlarda İyonik Türlerin Giderim Oranının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi
Atık Tuvalet Kağıtlarının Parçalanmalarının Matematiksel Modelleme Yoluyla İncelenmesi
Bir Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Modellenmesi İçin Yapay Sinir Ağlarının Uygulanması
Full-Size and Laboratory Experiences About Sequencing Batch Bioreactor for Textile Wastewater Treatment
Application of Neural Networks in Flat Sheet Supported Liquid Membrane
Boyalı Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Arıtımında Kullanılan Nanofiltrasyon Membran Proses Veriminin Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Analizi
Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Karakterizasyonunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
KİTAPLAR
Innovative Research in Engineering
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Sakarya University Journal of Science
International Journal of Engineering and Technology Research
Sakarya University Journal of Science
Academic Platform Journal of Engineering and Science
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya University Journal of Science (Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi)
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
Disaster Science and Engineering
Sakarya Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi Saü Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fenbilimleri Dergisi Saü Fen Bil Der
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi SAÜ Fen Bil Der
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Atık Hijyenik ürünlerin kanalizasyon sistemlerinde parçalanmasının deneysel ve matematiksel modelleme ile araştırılması
Zeolitlerin TiO2 ile Kimyasal Yollarla Kaplanarak Fotokatalitik Özellik Kazandırılması ve Bunların Çevresel Kirleticilerden Olan Toksik Etkiye Sahip Fenol Bileşiklerinin Atık Sulardan Giderilmesi
Taşkın Uyarı Maksatlı Gerçek Zamanlı Nehir Gözlem İstasyonu İmalatı ve Saha Uygulaması
Sapanca Gölü Su Seviyesi Değişiminin Yapay Sinir Ağları İle Analizi
Islak Mendil Ürünlerinin Parçalanma Mekanizmalarının Deneysel ve Matematiksel Modelleme Yoluyla Araştırılması
AĞIR METALLERİN SEÇİCİ EKSTRAKSİYONU İÇİN İMİDAZOLYUM TUZLARI İÇEREN POLİMER İÇERİKLİ MEMBRANLARIN ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE TAŞINIM SİSTEMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ
Ağir Metallerin Seçici Ekstraksiyonu İçin İmidazolyum Tuzlari İçeren Polimer İçerikli Membranlarin Üretimi Karakterizasyonu Ve Taşinim Sisteminin Yapay Sinir Ağlari Kullanilarak Modellenmesi
Sapanca Gölü havzasında su kalitesi ve sediment taşınımının belirlenmesi DABAP
Polisiklik Hidrokarbonlardan Naftalinin Aerobik Mikroorganizmalarla Parçalanmasında Kinetik Katsayıların Deneysel ve Matematiksel Modelleme Yoluyla Belirlenmesi
Sakarya Bölgesindeki topraklarda kalıcı organik kirleticilerin (KOK) incelenmesi
Atık tuvalet kağıtlarının kanalizasyon sistemlerindeki taşınım tıkanıklık ve parçalanmalarının deneysel ve matematiksel modelleme yoluyla araştırılması
Tekstil Endüstrisi Atıksularının Ardışık Kesikli Membran Biyoreaktör ile Arıtılması ve Modellenmesi
ÖDÜL
Mühendislik Fakültesi Birinciliği
Bölüm Birinciliği
Çevre Mühendisliği Bölüm Birinciliği
Mühendislik Fakültesi Birinciliği
UZMANLIK ALANLARI
Çevre Sistemleri ve Modelleme ,Su ve atıksu arıtma ,Su Kaynakları Yönetimi